EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> UBP Milletvekili Sunat Atun </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat.10.30’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Komite gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR">Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background:#F3FCFD"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR">&nbsp;Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight: bold">Değişen günümüz ekonomik koşulları uyarınca kayıt dışılığın önlenmesi, vergi yükümlülerinin yatırım alanlarının ve yatırım ortamının büyütülüp genişletilmesi, yükümlülerin mali açıdan rahatlatılarak mali yapılarının güçlendirilmesi ve verginin tabana yayılması amacıyla Gelir Vergisi Yasasında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına, davetli ve görevliler katılarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.</span><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></b></div></div>