DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı.</div><div></div><div>Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç (3) Denetçi Raporunu (Ombudsman Raporu) görüştü ve üç (3) Denetçi Raporu için ilgili Bakanlıklardan, Kurum ve Kuruluşlardan görüş istemi kararını aldı.</div><div></div><div>Komite toplantısına davetli olarak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı katıldı.</div><div></div><div>UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.</div></div>