HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR;mso-bidi-font-weight:bold">Oğuzhan Hasipoğlu </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Başkanlığında, bugün saat 10:00’da&nbsp; toplandı.&nbsp; <span style="background:aqua;mso-highlight: aqua"><o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:whitesmoke">Komite, gündeminde bulunan, Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisini madde madde görüştü ve 143. Maddeyi oybirliğiyle kabul etti. </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt, ve Kıymet Takdiri)&nbsp; (Değişiklik ) Yasa Tasarısının genel görüşmesine devam ediyor. Söz konusu Yasa Tasarısını </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background:whitesmoke">bir sonraki toplantıda ele alacak.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Anayasa (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Yüksek Mahkeme Yargıçlarının Sayısının Artırılması İle İlgili 143.maddesi&nbsp; Komite’de oybirliğiyle onaylandı.<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">Yüksek Mahkeme’nin Anayasa’dan ve diğer Yasalardan kaynaklanan görev ve yetkileri uyarınca yapmakta olduğu hizmetlerde ciddi artış olduğu nedeni ile bir Başkan ve yedi Yargıçtan oluşan Yüksek Mahkemedeki Yargıç sayısının artırılması ve Yargı erkinin daha sağlıklı ve hızlı hizmet edebilmesi ayrıca adaletin erken tecelli etmesi hedeflenmektedir.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">Hazırlanan Yasa Önerisi ile Yüksek Mahkeme’nin yargıç sayısında artış olacağı dikkate alınarak Anayasa Mahkemesi’nde yedek yargıç olarak görev yapacak olan yargıçlar açısından açıklık getirilmiştir. Komiteden oybirliğiyle geçen Yüksek Mahkemenin oluşumu ve görev bölümünü düzenleyen 143. Madde şu şekildedir;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">Yüksek Mahkemenin Oluşumu ve Görev Bölümü<o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">(1)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 1 başkan ve en az 7, en çok 16 yargıçtan oluşur. Başkanın gaybubetinde veya yokluğunda en kıdemli üye ona vekalet eder. </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ancak Yüksek Adliye Kurulu başka bir Yüksek Mahkeme Başkanına vekalet etmesi için görevlendirilebilir.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black">(2)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">Yüksek Mahkeme; Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan, Yargıtay ve Yüksek İdare&nbsp; Mahkemesi görevini yapar.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">(3)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">Yüksek Mahkeme, Başkan ve en kıdemli dört yargıç ile toplanarak Anayasa Mahkemesi görevini yapar. Yüksek Mahkeme’nin diğer yargıçları yedek yargıç olarak görev yaparlar. Başkanın oturumda bulunmadığı hallerde, en kıdemli yargıç Başkanlık eder.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">&nbsp;&nbsp; Bu Anayasanın 148. Maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine havale edilen konuların duruşmasında, havale kararına taraf olan yargıç veya yargıçlar görev alamaz veya karara iştirak edemezler.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">(4)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">Yüksek Mahkeme, Başkan ve iki yargıç ile veya sadece üç yargıç ile toplanarak Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesi olarak görev yapar. Bu görev çerçevesinde verilen kararlar nihaidir.Başkanın oturumda bulunmadığı hallerde en kıdemli yargıç Başkanlık eder.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ancak, Yüksek Mahkemeye Yüksek İdare Mahkemesi olarak doğrudan doğruya başvurulması yasa ile gösterilen haller dışındaki başvurular, Yüksek İdare Mahkemesinde görevli tek yargıç tarafından incelenip karara bağlanır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tek Yargıç tarafından verilecek kararlara karşı üç yargıçtan oluşan Yüksek İdare Mahkemesin istinafen başvurulabilir.<o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black">(5)<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language:TR">Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesinde görev yapacak olan Yüksek Mahkeme yargıçları, Yüksek Mahkeme tarafından belirlenir.</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:TR;mso-bidi-language: TR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ancak,Yargıtay veya Yüksek İdare Mahkemesinde görevli olan yargıçlardan herhangi birinin geçici olarak görevini yürütemediği hallede Yüksek Mahkeme Başkanının görevlendireceği başka bir yargıç o görevi yürütebilir.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komiteden geçen Yasa Önerisi ile seçimin 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacağı belirtilmiş ve Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağı günde Halk Oylamasına sunulacağı ifade edilmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) ( Değişiklik ) Yasa Tasarısının Genel Gerekçesi: <o:p></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinde; “site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kaydın yapılması için muvafakatname vermeyen hissedarın imzasına gerek olmaksızın, muvafakatname vermeyen hissedarı mağdur etmeyecek şekilde kaydı yapar.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ancak böyle bir kaydın yapılabilmesi için, hissedarların yarısından fazlasının muvafakatname vermesi koşuldur.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Bu madde kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Bu düzenleme ile; yurt dışında olan veya muvafakatname vermeyen hissedarlar açısından mağdur olan mal sahiplerinin tapudaki işlemlerini yapabilmeleri sağlandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">İşbu düzenleme site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla yapılmıştır. Uygulamada ise; aynı sıkıntı ve sorunlar parselasyonlarda da yaşanmaktadır. Bu nedenle bu kapsama parselasyon işlemleri de dahil edilmiştir.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US">Mevcut Yasa'daki sözkonusu madde geçici olarak düzenlenmiş ve bu madde kuralları üç yıllığına geçerli sayılmıştır. Bu nedenle her üç yılın sonunda yasa değişikliği yapılması ve sürenin uzatılması ihtiyacı duyulduğundan bahse konu geçici maddenin yürürlükten kaldırılıp, kalıcı madde olarak düzenlenmesi Bakanlıkça uygun ve gerekli görülmüştür. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komite Toplantısına davetli olarak, Anayasa değişikliği ile ilgili toplantıya Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Başsavcı Behiç Öztürk, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt, ve Kıymet Takdiri)&nbsp; (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili toplantıya İçişleri Bakanlığından Mehmet Özdemirağ katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığı’ndaki toplantıya, Başkan Vekili CTP Milletvekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div></div>