CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY'IN 1 MAYIS MESAJI

<div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Başta ülkemizde olmak üzere tüm dünyada emeği ve alın teriyle hayatını kazanan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutlarım.<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">İçinden geçmekte olduğumuz zor günler, 1 Mayıs’ın anlam ve önemini bizlere bir kez daha hatırlatmış, sosyal devletin ne kadar gerekli olduğunu açık şekilde göstermiştir.<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">İnsanlarımız arasındaki dayanışma ve ülkeler arası işbirliğinin bu süreçte daha da artmasının önemine vurgu yapmak istiyorum.<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınanın tedbirlerin emeğiyle geçinenlere büyük bedeller getireceği anlaşılmaktadır. İşte tam bu noktada, Devlet’in gerekli destek ve yardım mekanizmalarını devreye sokması, özellikle de bu krizi fırsata dönüştürmeye çalışanlara fırsat vermemesi hayati önemi haizdir.<br></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Cumhuriyet Meclisi olarak bu konuda ihtiyaç duyulacak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatırken, etnisite, din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeyen bir anlayışla hareket edilmesi gereğini vurgulamak isterim.<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">1 Mayıs’ın adalet, eşitlik ve dayanışma ilkelerinin önemi üzerine bir kez daha düşünmemize vesile olmasını temenni eder,<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Bu mücadeleyi sürdüren, sömürü ve istismarın son bulması için yılmadan emek harcayanları, bu uğurda büyük fedakârlık yapanları,<br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);"><br style="-webkit-font-smoothing: antialiased;"></div><span style="-webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Calibri, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0);">Ülkemizde ve dünyada alın teriyle hayatını sürdüren herkesin 1 Mayıs İşci ve Emekci Bayramı’nı selamlıyorum.</span><br></div>