EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı'nda bugün saat 10:30’da toplandı.</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background:#F3FCFD">“Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname”</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> ve “</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background:#F3FCFD">Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi sıra ile görüştü. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, </span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD">ilk olarak “Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname”yi Geçici Kurallar Yasa Tasarısına dönüştürerek görüştü ve oybirliği ile onayladı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><u><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Genel Gerekçe</span></u><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">: <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Dünya genelinde hızla yayılan Pandemik <span style="background:#F3FCFD">Corona Virüsü (Covid-19) dolayısıyla yaşanan&nbsp; ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeni ile sürecin etkilerinin azaltılması ve ihtiyaç duyulan gerekli tedbirlerin ivedi bir şekilde alınabilmesi adına kaynak sağlanması sebebi ile KKTC vergi mevzuatı uyarınca vergi vermekle yükümlü bulunanların hali hazırda ödemekle yükümlü bulundukları vergilerin geçirmekte olduğumuz bu kriz sürecinde zamanında ödenmesini teşvik etmek hedeflenmektedir”.</span><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD">Komite, daha sonra </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD">Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname”yi görüştü ve tatminkar bulmadığından dolayı, daha detaylı çalışma yapmak için, bahse konu Kararnameyi bir sonraki toplantıda ele almaya devam etme kararı aldı. </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD">Komite toplantısına davetli olarak, &nbsp;Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi</span><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner&nbsp; katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>