EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 10.45’de &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite gündeminde bulunan,<b> </b></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR">Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname’sini ve Motorlu Araç Ruhsat Harçlarının Zamanında İnternet Üzerinden Ödeyen Araç Sahiplerine Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararnamesini görüştü ve gelecek toplantı tekrardan ele almaya karar verdi. Daha sonra Komite, &nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:TR">Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesini genel görüşmesini tamamlayarak, madde madde görüşerek oy birliği ile kabul etti. Söz konusu Yasa Gücünde Kararnamenin III. okunuşunu da gerçekleştirdi.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR">Devlete Ait Tüm Kira Sözleşmelerinden Nisan, Mayıs 2020 Aylarında Doğan ve/veya Doğacak Olan Alacaklarına Uygulanacak İndirim ve/veya Ertelemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesinin genel Gerekçesi:</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-fareast-language:TR">Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corana Virüsü(Covid-19) nedeniyle Dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkımızın gerek Fasıl 156, Madde 2 altında düzenlenen Kısmi Sokağa Çıkma Emirnamesi, gerekse birçok ekonomik faaliyetlerinin durdurulmasından dolayı borçlarını ödeme güçlüğü yaşadığı görülmektedir. Devletin tüm kira sözleşmelerinden doğan ve/veya doğacak olan alacaklarının, kiracılara Nisan, Mayıs 2020 aylarına ilişkin ödemelerinde kolaylık sağlanması amacıyle bu Yasa Gücünde Kararname hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR">Motorlu Araç Ruhsat Harçlarının Zamanında İnternet Üzerinden Ödeyen Araç Sahiplerine Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararnamesinin gnel gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Dünya genelinde hızla yayılan Korona Virüs (COVID-19) dolayısıyla yaşanan ve/veya yaşanması muhtemel sıkıntılar nedeniyle, sürecin etkilerinin azaltılması ve kaynak ihtiyacının temini amacıyla </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">kapsamında ödenmesi gereken Motorlu Araç Ruhsat Harçlarının, geçirmekte olduğumuz bu kriz sürecinde zamanında ve internet üzerinden % 10 (yüzde on) indirimli ödenmesini temin etmek konusundaki kuralları belirlemek amacıyla bu Yasa Gücündeki Kararname hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: TR">Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararnamesinin genel gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Vergi mevzuatımız uyarınca 3 (üç) yıl süresince&nbsp; beyannamenin yasal sürede verilmesi ve yasal süre içerisinde tahakkuk eden verginin ödenmesi koşulu ile yasalarca düzenlenen %5 (yüzde beş) ödeme indiriminden yararlanılmaktadır. Pandemi süresince kapanmış işyerlerine ait beyannamelerin zamanında verilememesi nedeniyle indirim haklarının kaybedilmemesi için&nbsp; Kararname süresince ödemesi olmayanların yasal sürenin sonundan itibaren on beş günlük süre içerisinde beyannamelerini sunmaları durumunda kazanılmış indirim haklarının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">&nbsp;</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu &nbsp;ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></b></div></div>