KIB TEK ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun Başkanlığında, bugün saat 11:00’de toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">davetlileri dinledi. &nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> davetli &nbsp;olarak, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) ve </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyesi Gürdal Çuvalcıoğlu&nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, konu </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ile ilgili çalışmaların</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> başkanlığında toplanan </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> toplantısına, </span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.&nbsp; Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div></div>