BORÇ İLİŞKİLERİ ADHOC KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün,</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:30’da toplandı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeler de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni madde madde görüşmeye devam etti. Komite, bu konudaki çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürmeye devam edecek.</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülke ekonomisinin gerekli kıldığı para ve kredi politikaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde borç ilişkilerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin hususları belirlemek, yetkili kurumların yetkileri, şeffaflıkla ilgili yükümlülükleri, sözleşme ve sözleşmeye ilişkin hak ve kuralları düzenlemek ve uygulamayı yeknesak hale getirmek, bankalar ve kredi sağlayıcıları tarafından düzenlenen borç senedi, sözleşme ve akdolunmuş kredi içeren tüm borç alacak ilişkilerini düzenlemek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay katıldı.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, &nbsp;Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, DP Milletvekili Koral Çağman, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Özdil Nami ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. </span><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></div></div>