İLAÇ VE ECZALIK DEPOSU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, İlaç&nbsp; ve Eczacılık Dairesinin Deposunda Tarihi Geçmiş Tonlarca İlacın İmha Edilecek Olmasının Ana Nedenlerinin Ne Olduğu ve Bu Konuda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında, bugün saat 14:00’de toplandı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Meclis Araştırma Komitesi, </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">gündeminde <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">bulunan </span>Komite Rapor Taslağını görüştü. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ko<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">mite</span> toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>