EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 10.30’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite gündeminde bulunan,<b> </b></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnamesini görüştü ve oy birliği ile kabul etti. Ardından, &nbsp;</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:TR">Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı</span><span lang="EN-US">’nı</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:TR"> madde madde görüştü ve oy birliği ile kabul etti.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararnamesinin genel gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:106%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">Ekonomik koşullar ve dövizdeki hızlı artış ivediliği dikkate alınarak, bankaların risk limitlerinin hesabında döviz kurunun dikkate alınmasına ilişkin esaslarda düzenleme yapma konusunda Merkez Bankasına yetki vermek için 62/2017 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası’nın 41’inci maddesinin (9)’uncu fıkrasının (B) bendinin uygulanması düzenlenmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına davetli ve görevliler katıldı.</span><span lang="EN-US"><o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu &nbsp;ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></b></div></div>