İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, gündeminde bulunan,</span><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> “</span></em><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">nı</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">görüştü. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri">&nbsp;</span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">, </span><em><span style="font-size: 12pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“</span></em><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde oyladı ve Yasa Tasarısı’nın üçüncü okunuşunu da gerçekleştirerek oybirliği ile Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:EN-US">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">“Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş<b> </b></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">(Değişiklik) Yasa Tasarısı ile hali hazırda 60/2000 Sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasında güncelliğin yitirilmiş olması sebebiyle Akademiye kabul edilmek için adayların niteliklerine ekleme yapılması ile uluslarası sınavlarla Akademiye öğrenci kabulünün gerçekleştirebilmesi sağlanacaktır. Ayrıca sınavların yapılış şekilleri, öğrenci kabulleri ve mülakatla ilgili hususlar açıkca düzenlenmediğinden çıkarılacak bir tüzükle işbu konuların açıkca düzenlenmesi sağlanacaktır. Bu değişikliğin gerçekleşmesi ile öğrenci kabul koşullarının standartlarının yaygınlaştırılması ve genişletilmesi sağlanacaktır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nı görüştü</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: EN-US">. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-language: EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Atatürk Öğretmen Akademisi, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Kamu-İş ve </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>