KIB TEK ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10.30’da toplandı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi davetlileri dinledi. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplatısına davetli olarak Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) ve KIB-TEK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. Davetlilerin dinlenmesinden sonra İçtüzüğün 114’üncü maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca görev süresi 3 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan Komite, yine İçtüzüğün 114’üncü maddesi uyarınca, çalışmalarını sonuçlandıramamasına ilişkin Taslak Raporu görüşerek oybirliğiyle Genel Kurul’a sevketme kararı aldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>