HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Mağusa Milletvekili Yasemi Öztürk)</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”, “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı&nbsp; </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">görüştü. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Mağusa Milletvekili Yasemi Öztürk)</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nı görüştü ve komite Yasa Önerisi’ni oyçokluğu ile onayladı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi,</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı ve Genel Kurulun gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Gerekçesi: <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">“Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 117'nci maddesinin (1)'inci fıkrasında; Bu maddenin (2)'nci fıkrası kurallarına bağlı kalmak koşuluyla hapis cezası, açıklandığı gün başlar ve açıklandığı günün tümünü de içerir. Ancak; Cezaevinde geçirilen tutukluluk süreleri mahkemece verilen hapislik cezasından düşürülür", şeklinde düzenleme mevcut bulunmaktadır. Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda değişiklik yapılmak istenmesindeki gerekçe ise Ceza Hukukunda; cezalandırmanın genel prensipleri, kişi hak ve özgürlükleri çerçevesinde hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve kişi hürriyetini sınırlama sonucu doğuran bütün hallerde verilen hapis cezasından indirilmesi bir hak talebi görüldüğünden sadece verilen cezadan değil, polis nezaretinde geçirilen tutukluluk sürelerinin de Mahkemece verilen cezadan düşürülmesi hakkaniyet açısından gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca; Corona virüs (COVİT-19) salgın hastalık döneminde bazı tutukluların tutukluluk hallerini polis nezaretinde geçirmelerinin de bu değişikliğin yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu bağlamda; 117'nci maddesinin (1)'inci fıkrası; "polis nezaretinde ve Cezaevinde tutuklu olarak geçirilen süreler mahkemece verilen hapislik cezasından düşürülür", şeklinde yeniden düzenlenerek, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nda (Değişiklik) yapılması Bakanlığımızca uygun ve gerekli görülmektedir.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü </span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ancak, söz konusu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesini bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecektir. </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası’nın Geçici 1’inci maddesinde; site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kaydın yapılması için muvafakatname vermeyen hissedarın imzasına gerek olmaksızın, muvafakatname vermeyen hissedarı mağdur etmeyecek şekilde kaydı yapar. Ancak böyle bir kaydın yapılabilmesi için, hissedarların yarısından fazlasının muvafakatname vermesi koşuldur. Bu madde kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar” şeklinde bir düzenleme mevcuttur.&nbsp; Bu düzenleme ile; yurt dışında olan veya muvafakatname vermeyen hissedarlar açısından mağdur olan mal sahiplerinin tapudaki işlemlerini yapabilmeleri sağlandı. İşbu düzenleme site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla yapılmıştır. Uygulamada ise; aynı sıkıntı ve sorunlar parselasyonlarda da yaşanmaktadır. Bu nedenle bu kapsama parselasyon işlemleri de dahil edilmiştir. Mevcut Yasa'daki sözkonusu madde geçici olarak düzenlenmiş ve bu madde kuralları üç yıllığına geçerli sayılmıştır. Bu nedenle her üç yılın sonunda yasa değişikliği yapılması ve sürenin uzatılması ihtiyacı duyulduğundan bahse konu geçici maddenin yürürlükten kaldırılıp, kalıcı madde olarak düzenlenmesi Bakanlıkça uygun ve gerekli görülmüştür.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> davetli &nbsp;olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan Emine Uzun konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>