EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 09.00’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, gündeminde bulunan </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylama başladı. Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ve Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine ise devam ediyor. <o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın&nbsp; “Hasarsızlık İndirimi, Zamlı Prim Uygulaması ve Prim Belirlemesi” yan başlığı ile düzenlenen&nbsp; 31’inci maddesi&nbsp; ve 31’inci maddenin (2)’inci fıkrası altında&nbsp; düzenlenen Değiştirilmiş Şekliyle Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması Tüzüğü ile, sigorta şirketleri tarafından trafik sigortası yapılan araçların poliçelerinin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde poliçeyi yenileme gününde, geçerli tarife primleri üzerinden hasarsızlık indirimi uygulaması ve poliçe süresi içinde tazminat talebinde bulunan ve ödenen hasar miktarı, aracın motor hacmi ve sınıfı, aracı kullanan sürücü yaşı dikkate alınarak zamlı prim uygulamasına geçilmiştir.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bu uygulama ile,&nbsp; kaza yapmayan sürücülerin, kaza yapan ve yüksek risk sınıfında yer alan sürücülerden ayrı değerlendirilmesini sağlayarak kaza yapmayan sürücülere indirimli tarifeden sigorta yapılmasının önünü açmış ve&nbsp; poliçe primlerinin&nbsp; risk esasına göre belirlenmesini sağlamıştır.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Geçen süre içerisinde Tüzükte yer alan bazı miktar ve oranların hasarı olmayan sürücülerin daha etkin korunabilmesi amacıyla&nbsp; değiştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Ancak poliçe süresi içinde tazminat talebinde bulunan ve ödenen hasar miktarı dikkate alınarak yapılan zamlı prim uygulamasının, Tüzükle düzenlenmesinin uygun olmadığı yönünde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) uyarısı üzerine, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik)&nbsp; Yasa Tasarısı&nbsp; hazırlanarak, yürürlükteki&nbsp; Yasada yer alan yaşa ve araç sınıfına göre zamlı prim uygulaması kuralına ek olarak ödenen hasar miktarı ve yüksek cc’ye sahip araçların daha süratli olması nedeniyle daha yüksek risk taşıdığı değerlendirilerek&nbsp; aracın motor hacmi dikkate alınarak&nbsp; hasar zamlı prim uygulaması kuralı getirilmiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tasarının yasallaşması durumunda, poliçelerin geçerlilik süresi içinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması ve/veya ödenen hasarın rücu edilebileceği hallerde, kişinin yapmadığı kazaların maliyetini üstlenmeyeceği, poliçe fiyatlarının risk esasına göre belirleneceği ve kaza yapmayan sürücülerin indirimli tarifeden sigorta yapmasını ve mağduriyet yaşamamasını sağlayacağı değerlendirilmektedir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ayrıca sigorta acentelerinin ödedikleri lisans ücretleri ile ilgili uygulama değiştirilerek adil bir piyasa sağlanması ve sigorta acentelerinin, şirket lehine verdikleri teminatların hayat pahalılığı dikkate alınarak günümüz ekonomik koşullarına getirilmesi ve değer kaybı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması&nbsp; sağlanmıştır.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yürürlükteki 20/2016 Kamu İhale Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yükseköğrenim hizmeti veren ve yönetim kurulu veya farklı bir ad altında yönetim kurulu gibi işlem yapan kurullarında, Devlet tarafından yönetime atanan kişilerin, toplam yönetim kurulu üyesi sayısının yarıdan fazla olduğu üniversiteleri ve diğer kamu kurumlarını kapsamaktadır. Ancak Yasa Kapsamında olan ve Devlet tarafından yönetim kurulu üyelerinin atandığı bu Üniversiteler gerek diğer özel üniversiteler ile rekabet ederken gerekse mal ve hizmetlerin alınması konusunda çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">20/2016 sayılı Yasa’ya bağlı ihale süreçlerini yürüten Üniversiteler yapılan işler ve alımlarla ilgili birçok konuda olumsuz etkilenmektedirler. Özellikle İhale Yasası kapsamında bulunmaya diğer üniversitelerle rekabet edebilirlik, mal ve hizmet alımlarındaki maliyet artışı, satın alma işlemlerinin sürelerinin uzaması ve ihalelere teklif verilmemesi gibi konularda sıkıntılar yaşanmaktadır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bu bağlamda, bu gibi Üniversitelerin diğer üniversiteler ile rekabet edebilmeleri, bilimsel ekipmanlara ve nitelikli alımlara daha hızlı ve uygun fiyatta ulaşabilmeleri için Yasa kapsamı dışında tutulmaları kaçınılmaz olmuştur. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yukarıda yer alan bulgular ve Üniversite temsilcilerinin acil önlem alınmasına yönelik yoğun talepleri de dikkate alınarak sorununun kısa zamanda çözülmesi gerekmektedir. Bu nedenle Kamu İhale Yasası kapsamında bulunan Üniversitelerin karşılaştıkları olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Rekabet Yasası’ndaki Devlet yardımları ile ilgili Kısım, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tam olarak uygulanamamıştır. Yakın tarihe kadar bu yönde bir değerlendirme yapılmamış ve ilgili Tüzük çıkarılamamıştır. Uygulamadaki gerçekler ile Yasal Düzenleme uyumu sağlanamamıştır. Çözüm ve Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemiş olması bu madde içerisindeki bazı kısımların hakkaniyetle uygulanmamasına başka bir gerekçedir. Avrupa Birliği veya gümrük birliği içerisinde olan ülkelerde haksız rekabet ortamının yaratılmaması için konulan bu uygulama, birliğin dışında olan ülkemiz için henüz erkendir. Devlet yardımlarına, tamamen kalkınma hedeflerinin yakalanması halinde ihtiyaç duyulmayacağından hareketle, günümüz ekonomik kriz ortamlarında engelle karşılaşılmadan Devlet yardımlarının devam ettirilmesi ihtiyacı ortadadır. Dolayısı ile Devlet yardımlarının sınırlı alanlar dışında yasaklanmasını içeren maddenin ortadan kaldırılarak, Kurul tarafından izlenmesi ve raporlanması şeklinde düzenlenmesi uygun bulunmaktadır. Bu gerekçelerle Rekabet Yasasının 9’uncu ve 20’nci maddesinin değiştirilmesini içeren Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alındığı toplantıya davetli olarak, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR">Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu ve </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kuzey Kıbrıs Sigorta &amp; Reasürans Şirketler Birliği’nden Erkan Dağlı ve Ülker Fahri; Kamu İhale &nbsp;(Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili toplantıya DAÜ’den Gülbahar Özkan, Olcayto Seyis, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Timur Seyitoğlu, Tolga Öztürk, Erdoğan Yel, Merkezi İhale Komisyonu’ndan Yönel Arman ve Halil Talaykurt; Rekabet (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili toplantıya Rekabat Kurulu’ndan Kubilay Sepetçioğlu ve Sezi Sıdal katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div></div>