HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan, </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nı görüştü. </span><span style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün gerçekleştirdiği toplantıda </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkelerin bilgi toplumuna geçiş süreci içerisinde bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu süreçte, toplum daha fazla bilişim teknolojisi kullanmakta ve kaçınılmaz olarak daha fazla bilişim suçu ile karşılaşmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti teknolojik gelişimin ve bilgi toplumuna dönüşümün bir parçası olarak benzer bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle, siber suçlarla mücadele edebilmek için “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> davetli &nbsp;olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Havva Kozok; Polis Genel Müdürlüğü’den Deniz Tatar, Osman Kayabaşı, Uğur Yasakcı; Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Evren Çavdır; Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu’ndan (BTHK) Başkan Kadri Bürüncük, Hukukçu Sevilay Tacel, Mehmet Cezar; Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden &nbsp;Avukat Bedriye Tuzlalıoğlu; Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Sami Özuslu, Avukat Öncel Polili; Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Kemal Ataman, Halil Okur; Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Medine Albayrak, Umur Yılmaz; İstanbul Barosu’ndan Avukat Begüm Can Gürel; Turkcell’den Avukat Buğçehan Arıklı, Ayzer Mungan, Emre Laçinler ve Telsim’den Fevzi Tanpınar, Çağrı Okan katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite, Yasa Tasarısı </span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">ile ilgili çalışmaların</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">ı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. </span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Toplantıya ayrıca YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div></div>