EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 09.00’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite gündeminde bulunan, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oyladı ve oy birliği ile kabul etti. Daha sonra, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren Değiştirilmiş Şekliyle 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın&nbsp; “Hasarsızlık İndirimi, Zamlı Prim Uygulaması ve Prim Belirlemesi” yan başlığı ile düzenlenen&nbsp; 31’inci maddesi&nbsp; ve 31’inci maddenin (2)’inci fıkrası altında&nbsp; düzenlenen Değiştirilmiş Şekliyle Hasarsızlık İndirimi ve Zamlı Prim Uygulaması Tüzüğü ile, sigorta şirketleri tarafından trafik sigortası yapılan araçların poliçelerinin geçerlilik süresi içerisinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması halinde poliçeyi yenileme gününde, geçerli tarife primleri üzerinden hasarsızlık indirimi uygulaması ve poliçe süresi içinde tazminat talebinde bulunan ve ödenen hasar miktarı, aracın motor hacmi ve sınıfı, aracı kullanan sürücü yaşı dikkate alınarak zamlı prim uygulamasına geçilmiştir.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bu uygulama ile,&nbsp; kaza yapmayan sürücülerin, kaza yapan ve yüksek risk sınıfında yer alan sürücülerden ayrı değerlendirilmesini sağlayarak kaza yapmayan sürücülere indirimli tarifeden sigorta yapılmasının önünü açmış ve&nbsp; poliçe primlerinin&nbsp; risk esasına göre belirlenmesini sağlamıştır.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Geçen süre içerisinde Tüzükte yer alan bazı miktar ve oranların hasarı olmayan sürücülerin daha etkin korunabilmesi amacıyla&nbsp; değiştirilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Ancak poliçe süresi içinde tazminat talebinde bulunan ve ödenen hasar miktarı dikkate alınarak yapılan zamlı prim uygulamasının, Tüzükle düzenlenmesinin uygun olmadığı yönünde Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) uyarısı üzerine, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik)&nbsp; Yasa Tasarısı&nbsp; hazırlanarak, yürürlükteki&nbsp; Yasada yer alan yaşa ve araç sınıfına göre zamlı prim uygulaması kuralına ek olarak ödenen hasar miktarı ve yüksek cc’ye sahip araçların daha süratli olması nedeniyle daha yüksek risk taşıdığı değerlendirilerek&nbsp; aracın motor hacmi dikkate alınarak&nbsp; hasar zamlı prim uygulaması kuralı getirilmiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tasarının yasallaşması durumunda, poliçelerin geçerlilik süresi içinde herhangi bir tazminat talebine konu olmaması ve/veya ödenen hasarın rücu edilebileceği hallerde, kişinin yapmadığı kazaların maliyetini üstlenmeyeceği, poliçe fiyatlarının risk esasına göre belirleneceği ve kaza yapmayan sürücülerin indirimli tarifeden sigorta yapmasını ve mağduriyet yaşamamasını sağlayacağı değerlendirilmektedir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ayrıca sigorta acentelerinin ödedikleri lisans ücretleri ile ilgili uygulama değiştirilerek adil bir piyasa sağlanması ve sigorta acentelerinin, şirket lehine verdikleri teminatların hayat pahalılığı dikkate alınarak günümüz ekonomik koşullarına getirilmesi ve değer kaybı yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması&nbsp; sağlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:EN-US">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. </span><span style="font-size:12.0pt"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına, &nbsp;görevli ve davetliler </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı.</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></b></div></div>