BORÇ İLİŞKİLERİ ADHOC KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, </span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (AD-HOC) Komitesi bugün,</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 09:00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite, tüketici kredilerine ilişkin düzenlemeleri de içeren Borç İlişkilerinde Uygulanacak Kuralları Düzenleyen Yasa Önerisi’ni görüşmeye devam ediyor. &nbsp;</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına davetli olarak Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay; Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Şifa Karahasanoğlu; Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana; Me-Koop’tan Devrim Barçın; ÖYAK’tan Mustafa Oymacı, Ozan Çoli; Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nden Mehmet Kin; Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden Olgun Önal, Halil Okur ve Başsavcılık’tan Meryem Beşoğlu &nbsp;katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, &nbsp;Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Özdil Nami, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, DP Milletvekili Koral Çağman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.<span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></span></div></div>