EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 09.00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; background:whitesmoke">“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı” görüştü ve madde madde oylamasına başladı. Komite, söz konusu Yasa Tasarı’nı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına, davetli olarak BRTK’dan Meryem Özkurt, Gamze Sezgin ve Maliye Bakanlığı’ndan Kemal Ünar katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Kutlu Evren, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR"><o:p></o:p></span></div></div>