KIB TEK ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10.30’da toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, davetlilerin görüş ve önerilerini dinledi.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplatısına, davetli olarak KIB-TEK Eski Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu, KIB-TEK Eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, KIB-TEK Genel Müdürü Ahmet Dargın ve KIB-TEK (AR-GE) Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl katıldı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 13pt; line-height: 19.9333px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı (Önerge Sahibi) katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>