EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat: 09.00’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, gündeminde bulunan “</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” görüşerek madde madde oylamaya devam ediyor.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(51, 51, 51); background: whitesmoke;"><o:p></o:p></span></div><div><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: rgb(243, 252, 253);">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div><div><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.</span><b><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></u></b></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına, davetli olarak Para, Kambiyo ve İnkişaf İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu, Merkez Bankası’ndan Pelin Yaylalı, Rasiha Maslakçı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinden Hediye Soyer, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan Sonay Özmen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Ülkü Taşseven ve Maliye Bakanlığı’ndan Özdemir Kalkanlı katılarak görüşlerini ifade ettiler.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami katıldı.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></div></div>