AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün,</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner <b>&nbsp;</b>Başkanlığında saat 10.00’da&nbsp; toplandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, gündeminde bulunan<b>, “</b>Hal Yasa Tasarısı”nı görüştü.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite “Hal Yasa Tasarısı” nın genel görüşmesine devam etti. &nbsp;Komite, Yasa Tasarısı</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Hal Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<u><o:p></o:p></u></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;&nbsp; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">amacıyla; </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,&nbsp; Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına&nbsp; ilişkin esasları </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi, Devlet Labaratuvarı, AB Koordinasyon Merkezi, Rekabet Kurulu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanatkarlar Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak &nbsp;konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>