İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam(Değişiklik) Yasa Tasarısı’’ve “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Önerisi(Öneri Sahibi: UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri adına UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner)” ni görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> ilk olarak “</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">nı madde madde görüşüp oybirliğiyle kabul etti ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı &nbsp;hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite toplantısına davetli olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’”nı&nbsp; ve “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Önerisi(Öneri Sahibi: UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri adına UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner)”ni aynı yasaya değişiklik öngördüklerinden birleştirerek&nbsp; görüştü ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’’nın ve “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Önerisi(Öneri Sahibi: UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri adına UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner)”nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">“Değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekli ile 64/1993 sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uyarınca, kamu sektöründe istihdam edilen engellilere uygulanacak baremler engellinin eğitim durumu dikkate alınarak, ilgili tarihte yürürlükte bulunan 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasasının 113’üncü maddesine bağlı birinci cetveldeki baremlerin aynen aktarılması ile düzenlenmişti.<span style="letter-spacing:-.75pt;mso-font-width:95%"> </span><o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">7/1979<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>sayılı<span style="letter-spacing:-.7pt"> </span>Kamu<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>Görevlileri<span style="letter-spacing:-.2pt"> </span>Yasası<span style="letter-spacing:-.7pt"> </span>sonradan<span style="letter-spacing:-.6pt"> </span>değişikliğe<span style="letter-spacing: -.4pt"> </span>uğrayarak<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>revize<span style="letter-spacing:-.8pt"> </span>edilmiş<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>ve ortaokul<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>mezunlarının<span style="letter-spacing:-1.0pt"> </span>barem<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>aradığı<span style="letter-spacing:-1.25pt"> </span>4<span style="letter-spacing:-1.65pt"> </span>-<span style="letter-spacing:-1.7pt"> </span>9’dan<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>4<span style="letter-spacing:-1.65pt"> </span>-12’ye,<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>lise<span style="letter-spacing:-1.65pt"> </span>mezunlarının<span style="letter-spacing:-1.15pt"> </span>barem<span style="letter-spacing:-1.4pt"> </span>aralığı<span style="letter-spacing:-1.2pt"> </span>6<span style="letter-spacing:-1.65pt"> </span>- l4’den 6 -l5’e çıkarılmıştır. Ancak 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası uyarınca uygulanmakta olan barem düzenlemesine paralel olarak 64/1993 sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasasında değişikliğe gidilmemiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">1 Ocak 2011 tarihinden yürürlüğe girmiş bulunan 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık ( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’na paralel olarak olarak da mezkur yasada değişikliğe gidilmemiştir.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Bu nedenle işbu Yasada 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve &nbsp;47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Yasasına paralel barem düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US">Ayrıca yüksek lisans, doktora yapmaları ve ikinci üniversite bitirmeleri halinde Kamu Görevlilerine<span style="letter-spacing:-1.05pt"> </span>tanınan<span style="letter-spacing:-1.4pt"> </span>barem<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>içi<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>artış<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>hakkının<span style="letter-spacing:-1.35pt"> </span>kamuda<span style="letter-spacing:-1.45pt"> </span>istihdam<span style="letter-spacing: -1.6pt"> </span>edilmiş olan<span style="letter-spacing:-1.55pt"> </span>engellilere<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>de 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili 54’üncü maddesine paralel ve bundan sonra istihdam edilecek engelliler için de 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın ilgili 15’inci maddesine paralel bir düzenleme yapılarak tanınmasının sağlanması ve ortaokul mezunu engelli istihdamı olup barem<span style="letter-spacing:-1.5pt"> </span>9’un<span style="letter-spacing:-1.6pt"> </span>(8)’inde<span style="letter-spacing:-1.3pt"> </span>veya<span style="letter-spacing:-1.5pt"> </span>lise<span style="letter-spacing:-1.45pt"> </span>mezunu<span style="letter-spacing:-1.5pt"> </span>engelli<span style="letter-spacing:-1.5pt"> </span>istihdamı <span style="letter-spacing:-1.2pt">&nbsp;</span>olup<span style="letter-spacing:-1.35pt"> </span>barem<span style="letter-spacing:-1.2pt"> </span>14’ün<span style="letter-spacing:-1.45pt"> </span>(8)’inde<span style="letter-spacing:-1.45pt"> </span>en<span style="letter-spacing:-1.65pt"> </span>az<span style="letter-spacing:-1.45pt"> </span>bir yılını doldurmuş olanların barem içi artış tarihini beklemeden barem içi artıştan yararlanmasını<span style="letter-spacing:-1.2pt"> </span>sağlamak<span style="letter-spacing:-.6pt"> </span>için<span style="letter-spacing:-.85pt"> </span>geçici<span style="letter-spacing:-.8pt"> </span>madde<span style="letter-spacing:-.95pt"> </span>eklenerek<span style="letter-spacing:1.6pt"> </span>Engellileri<span style="letter-spacing: -.4pt"> </span>Koruma,<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>Rehabilite<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı<span style="letter-spacing:1.35pt"> </span>hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına öneri sahibi olarak UBP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri adına UBP Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner katıldı. Ayrıca davetli olarak </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Dairesi ve&nbsp; Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdiler. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>