HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 09:30’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni görüştü. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, ilk olarak</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. <span style="color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite,</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Corona Virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı koşullar dikkate alınarak, ülke ekonomisinin önemli bir sektörü konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasını sağlayacak enstrümanların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yabancılara yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle işbu Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Geçici Kurallar Yasası ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık ve devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle atmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet vermesi amaçlamaktır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ülkemizde inşa edilen apartman dairelerini yabancı kişilerin yatırım amacıyla satın almakta oldukları, bu yönde önemli bir talep olduğu, bu daireleri yurt dışındaki başka yabancılara tatil amacıyla kiralama yoluna gittikleri gözlemlenmiştir. Bu şekildeki yabancı yatırımlar ilgili yabancıya fayda sağladığı gibi, kiralanan taşınmaza nitelikli turist getiriyor olması nedeniyle ülkemize de ciddi fayda sağlamaktadır. Bu gerçeklere ilaveten, inşa edilmiş daire stokunun da&nbsp; tüketilmesi amacıyla, diğer taşınmaz mal türlerine ilişkin satın alma hakları aynı kalırken, apartman dairelerine ilişkin satın alma hakkı, 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört adete çıkarılmaktadır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Diğer taraftan, Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan bazı pratik ve hukuki sıkıntıların giderilmesi amacıyla da çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmektedir.”<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına, </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak davet edilen, İçişleri Bakanlığı’ndan Uğur Çulhanoğlu ve Plan Proje Müdürü Ebru Çomunoğlu; Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’nden Avukat Hüsnü Tokatlıoğlu; Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden Başkan Cafer Gürcafer ve Yönetim Kurulu üyesi Burçin Döveç katılarak komiteye görüşlerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, son olarak </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">üçüncü okunuşunu gerçekleştirdi. Söz konusu Yasa Önerisi’ni oybirliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Çevre (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel Gerekçesi :<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler, son yıllarda artan kirlilik sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır. İklim değişimi ve biyoçeşitliliğin azalması gibi küresel sorunlar da adamızı etkilemektedir. Ekosistemlerin bozulması ve çevre kirliliği, pandemi sürecinde bir kez daha görüldüğü gibi halk sağlığı ile doğrudan alakalıdır. Bu bağlamda kirliliğin önlenmesi ve doğanın korunması, toplumumuza ve gelecek kuşaklara karşı önemli bir sorumluluktur. Çevre Yasası, pek çok konuda detaylı kurallar ve cezalar içermekle birlikte bazı hususlardaki para cezaları yetersizdir. Özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezalar, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kalmaktadır. Elbette aslolan, para cezası ödenmesi ve kirliliğin devam etmesi değil, küresel ısınmaya sebep olan fosil yakıt kullanımının belli bir program çerçevesinde tamamen ortadan kaldlrılması olmalıdır. Ancak bu süreçte de bu gibi tesislerin minimum düzeyde kirlilik yaratması ve/veya kirliğinin bedelini ödemesi çok önemlidir. Çevre Yasamızda da yer alan “Kirleten Öder” prensibi ile çevreyi kirleten faaliyetlerden toplumun uğradığı zararın tazmini, çevrenin eski hale getirilmesi ve bu tür faaliyetlerin zarar verici etkilerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle atıkların ve/veya petrolün denizlere kaza ile de olsa boşaltılması ve büyük tesislerin bacalarından çıkan,duman ile halkın zehirlenmesi halen devam etmekte ve para cezaları çok hafif kalmaktadır. Çevre Yasası’nın 36’ncı maddesi “Sanayi Kirliliği Kontrolü ile İlgili Tüzük Yapma Yetkisi”ni düzenlemekte ancak baca gazı ile ilgili ayrmtılı kurallar ve bu tüzüğe uyulmaması halinde verilebilecek para cezalarının detayı Yasada belirtilmemektedir. Bu gerekçelerle bu Yasa Önerisi hazırlanarak büyük yakma tesislerinin ve atık yakma tesislerinin baca gazı ile ilgili kuralların ve cazaların detaylandırılması, denizlere atık ve/veya petrol boşaltılması konusundaki para cezalarının artırılması amaçlanmıştır.”<span style="color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite toplantısına,</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili olarak davet&nbsp; edilen Çevre Koruma Dairesi Müdürü Osman Bora Çağakan ve Tolga Baki katılarak komiteye görüşlerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>