HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 09:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">, “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, bahse konu Yasa Tasarısının</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> genel görüşmesine devam ediyor. <span style="color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite,</span></span><span style="font-size: 11.5pt; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan Corona Virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik krizin yarattığı koşullar dikkate alınarak, ülke ekonomisinin önemli bir sektörü konumundaki gayrimenkul sektörünün canlandırılmasını sağlayacak enstrümanların kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yabancılara yapılan konut satış ve alış taleplerindeki yükselişin gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisine katkısının en önemli göstergesi olduğu tespitinden hareketle işbu Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Geçici Kurallar Yasası ile yapılacak düzenlemenin konut piyasasına getireceği canlılık ve devlet bütçesindeki gelirlerin ivedilikle atmasına ve ekonomik kalkınmaya sebebiyet vermesi amaçlamaktır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Ülkemizde inşa edilen apartman dairelerini yabancı kişilerin yatırım amacıyla satın almakta oldukları, bu yönde önemli bir talep olduğu, bu daireleri yurt dışındaki başka yabancılara tatil amacıyla kiralama yoluna gittikleri gözlemlenmiştir. Bu şekildeki yabancı yatırımlar ilgili yabancıya fayda sağladığı gibi, kiralanan taşınmaza nitelikli turist getiriyor olması nedeniyle ülkemize de ciddi fayda sağlamaktadır. Bu gerçeklere ilaveten, inşa edilmiş daire stokunun da&nbsp; tüketilmesi amacıyla, diğer taşınmaz mal türlerine ilişkin satın alma hakları aynı kalırken, apartman dairelerine ilişkin satın alma hakkı, 31.12.2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere dört adete çıkarılmaktadır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Diğer taraftan, Yasa’nın uygulanmasında ortaya çıkan bazı pratik ve hukuki sıkıntıların giderilmesi amacıyla da çeşitli maddelerde değişikliğe gidilmektedir.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına, davet edilen, İçişleri Bakanlığı’ndan Uğur Çulhanoğlu katılarak komiteye görüşlerini sundu. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>