EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat 09:30’da &nbsp;toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan “</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi ve “</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüştü. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Komite, ilk olarak </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">“</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD"> Komite, bahse konu Kararname ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir. </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">“Tüm dünyada yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ve Süt Kurumu imalatçılarından toplanacak süt bedellerinin imalatçılardan alınmayarak bu ödemelerin yıl içinde düzenli olarak ödenmesine imkan sağlanması açısından, konu alacakların ertelenerek süt bedellerinin üreticiye ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan miktarın Süt Endüstrisi Kurumu’nun bankadan borçlanarak yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 18’inci maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir”. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">Komite </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;">daha sonra “</span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamaya devam etti. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecektir. </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:EN-US">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”. <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi; Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’ndan yetkililer katılarak görüşlerini ifade ettiler.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm; margin-left:0cm;margin-right:-18.0pt"> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami de katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div> </div></div>