HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı ve </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#00000A; letter-spacing:.1pt">“Denizde Durumsal Farkındalığın (DDF) sağlanması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri ile Türk Deniz Kuvvetleri arasında Akdeniz harekât sahasında tespit ve teşhis edilen deniz ve hava unsurlarına ait bilgilerin değişim prensiplerini </span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">belirlemek amacıyla imzalanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolüne <span style="color:#00000A;letter-spacing:.1pt">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönünden yasal işlerlik kazandımak amacıyla iş bu (Onay) Yasa Tasarısı</span>, Anayasamızın "Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma"yı düzenleyen 90 (1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır”. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><u><o:p>&nbsp;</o:p></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, karşılıklı menfaat ve mütekabiliyet esasına göre, haritacılık alanında yapılacak işbirliği temel prensiplerini saptamak amacıyla 06.08.2019 tarihinde Haritacılık Alanında İmzalanan İşbirliği Protokol'ünün, Uygun Bulunmasına İlişkin işbu (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın ‘Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma’yı düzenleyen 90 (1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır”. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İz Aktarma Sisteminin Tesisine İlişkin Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ile ilgili komite toplantısına davetli olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Albay Emre Üye ve Yüzbaşı Ahmet Erişken; </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında Yapılan İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantıya ise Harita Dairesi’nden Ahmet Alemdar katılarak komiteye görüşlerini ifade ettiler. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, ayrıca, gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı”, “TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ve “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarıları ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecektir. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><u><o:p>&nbsp;</o:p></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında iyi niyet temelindeki işbirliğinin geliştirilmesi, öğretim programlarında denkliği ve işbirliğini sağlamak, eğitim-öğretim uygulamalarının verimliliğini artırmak, kültürel ilişkileri geliştirmek, eğitimsel uygulamalar için teknik düzeyde işbirliğini gerçekleştirmek ve eğitim-öğretim alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 09.07.2019 tarihinde imzalanan İşbirliği Mutabakat Zabtı’nın, Uygun Bulunmasına İlişkin işbu (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın “Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma”yı düzenleyen 90(1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p><span style="text-decoration-line: none;">&nbsp;</span></o:p></span></u></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><u><o:p>&nbsp;</o:p></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında, Yükseköğretim alanında işbirliğinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel alanlarda karşılıklı değişimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, karşılıklı saygıyı artırmak ve ortak alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 16.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İmzalanan Mutabakat Zaptı’nın, Uygun Bulunmasına İlişkin işbu (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın ‘Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma’yı düzenleyen 90(1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanırken, sürdürülebilir ve stoklarının korunması, yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konuları, balıkçılık sektörünün temel konularını oluşturmaktadır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Balıkçılık sektörünün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Su Ürünleri Yasası çerçevesinde yürütülmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tasarı ile öncelikli olarak balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmektedir. Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da, belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, işbirliği yapmaları amaçlanmıştır. Bununla birlikte Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması ve denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite’nin, “KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı” ve “TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantısına Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Aytunç Şirket ve Ali Yenen; “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili toplantısına ise Hayvancılık Dairesi’nden Uğur Sender ve Gönen Vurana katılarak görüş ve düşüncelerini aktardılar. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>