EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 9:30’da UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda<b> </b>toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ve&nbsp; </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">(Öneri Sahipleri UBP Gazimağusa Milletvekili Sayın Sunat Atun, UBP Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Sayın Fikri Toros ve HP Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu)’ni</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-ansi-language:EN-US"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">görüştü.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">Komite, gündemindeki</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"> “</span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecektir. </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background: whitesmoke;"><o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:EN-US">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;mso-ansi-language:EN-US;mso-bidi-language:EN-US"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite daha sonra </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini gerçekleştirdi. <o:p></o:p></span></div> <div><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ansi-language:EN-US">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Hayır kurumları, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulmuş ve/veya&nbsp; kurulmakta olup, yürürlükte bulunan Fasıl 219 Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası bu gibi kurumlara bağış yoluyla yapılan taşınmaz mal intikallerinde, satış yoluyla yapılan intikallerde olduğu gibi rayiç kıymet üzerinden yüzde altı (%6) kayıt harcı alınmasını öngörmektedir. Bu oran, ilgili yasanın Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü uyarınca yüzde dört (%4) olarak uygulanmaktadır. Gerek bağış işlemlerinin satış işlemlerinden farklılığı, gerekse esas itibarıyla kar amacı gütmeyen bu kurumların oluşumu, amaçları ve kamu menfatine yararları dikkate alınarak harç oranının düzenlenmesi amacıyla </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language:TR">Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Şirketler Mukayyitliği, KKTC Merkez Bankası, Asban Yatırım Şirketi, Kıbrıs Kapital Finans’ dan yetkililer ile Sn. Ömer Arhun, Sn. Tekin Arhun ve Sn.Mehmet Güzelyurtlu katılarak görüşlerini ifade ettiler.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm; margin-left:0cm;margin-right:-18.0pt"> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç ,HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> </div></div>