HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı&nbsp; ve “ Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">nı görüştü. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi ilk olarak </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#222222">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü ve ardından oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">TC Yükseköğretim Kurulu ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında, Yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel alanlarda karşılıklı değişimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, karşılıklı saygıyı artırmak ve ortak ilgi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 16.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Alanında İşbirliğine İmzalanan Mutabakat Zaptı’nın, Uygun Bulunmasına ilişkin işbu (Onay) Yasa Tasarısı Anayasamızın “Uluslararası Andlaşmaları Uygun Bulma’yı düzenleyen 90(1) maddesi uyarınca hazırlanmıştır. “<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına davetli olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ziya Öztürkler katılarak&nbsp; konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu. </span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına ayrıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı.</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite, daha sonra “</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">”</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">nın genel görüşmesine devam etti.</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><b><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">”</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">nı</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">n Genel Gerekçesi:</span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanırken, sürdürülebilir ve stoklarının korunması, yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konuları, balıkçılık sektörünün temel konularını oluşturmaktadır. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Balıkçılık sektörünün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Su Ürünleri Yasası çerçevesinde yürütülmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tasarı ile öncelikli olarak balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmektedir. Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da, belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, işbirliği yapmaları amaçlanmıştır. Bununla birlikte Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması ve denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">davetli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan Gönen Vurana, Uğur Sencer, KKTC Balıkçılar Birliği’nden Kemal Atakan ve KKTC Avcılık Federasyonu’ndan Erhan Keser &nbsp;katılarak konuyla ilgili görüş ve önerilerini sundular.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div>