EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet &nbsp;Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 9:30’da UBP Milletvekili Sunat AtunBaşkanlığı’ndatoplandı.<o:p></o:p></div> <div>Ekonomi,Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündeminde bulunan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya devam ediyor.<o:p></o:p></div> <div>Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></div> <div>“KuzeyKıbrısTürk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring &nbsp;ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, &nbsp;işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasfiyelerine, &nbsp;muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”. <o:p></o:p></div> <div>Komite toplantısına davetli ve görevliler katıldı.<o:p></o:p></div> <div>UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova,HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç,HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahinerkatıldı.Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami’de katıldı.</div></div>