AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün,</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Komite Başkanı Ersan Saner <b>&nbsp;</b>Başkanlığında saat 09.00’da &nbsp;toplandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">gündeminde bulunan “Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;“Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">“Veteriner Hizmetleri Yasası, Avrupa Birliği (AB) mevzuat uyum çalışmaları kapsamında; insan, hayvan ve çevre sağlığını, bilimsel bilgi, uygun beceri ve niteliğe dayanarak yüksek seviyede korumak için veteriner sektörüne bağlı alanlarda en iyi hizmeti vermeye yönelik kuralları düzenlemek amacıyla 2017 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren görülen bazı eksikliklerin ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için aşağıdaki konularda tadilata ihtiyaç duyulmuştur. <o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:106%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Veteriner alanındaki mevzuatın uygulanması için özel veteriner hekimlerin ya da kurum ve kuruluşların yetkilendirilerek, Veteriner Dairesi tarafından yürütülen resmi ve diğer kontrol görevlerinde kullanılması; <o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:106%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Özel veteriner hekimlerin yetkilendirilmesinde görev yapacak “Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim Komisyonu”nun oluşturulması;<o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:106%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerini izinsiz çalıştırmanın suç kapsamına girmesi;<o:p></o:p></span></div> <div><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:12.0pt; line-height:106%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:black">·<span style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size:12.0pt;line-height:106%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Veteriner teşhis ve araştırma laboratuvarlarının izinlendirilmesinde, hayvansal gıdalarla ilgili faaliyet gösterecek laboratuvarların kapsama alınması.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Bu bağlamda; yeni düzenlenen maddelerde yer alan ifadelerle ilgili bazı yeni tefsirler ve ceza maddesinde birtakım değişiklikler düzenlenmiştir.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Komite toplantısına davetli olarak</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, AB Koordinasyon Merkezi, Veteriner Dairesi, Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Personel Dairesi ve Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak komiteye konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Ersan Saner Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>