HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:30’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve Komite, bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecektir.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">“</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Pandemi haline gelen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler bağlamında Askerlik Yasası kapsamındaki bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geriye kalan bedelli miktarın ödenmesine ilişkin ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış ve/veya çıkacaktır. Buna bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar elde edecek olanlara yönelik, bu hizmeti yerine getirme şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Dünyayı etkisi altına alan pandeminin 2020 sonuna kadar etkili olacağı ihtimalinden hareketle hastalığın yayılımını önlemek ve/veya birliklerdeki asker sayısını kontrol altında tutmak amacıyla Yasa’da düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur. Yasa’nın 1 Ocak 2016 yılından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2016 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlara ilişkin kurallarda da düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve 6,000 Stg. (Altı Bin Sterlin) ödeme yapmak suretiyle mükellefiyet hizmetlerini yerine getirebilmelerine olanak sağlanacaktır. 1 Ocak 2016 yılından önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılıp bir yabancı ülkeye giden ve 1 Ocak 2016 tarihinde saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda olan ve müracaat tarihine kadar da saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya firar durumunda bulunanlara ilişkin kurallarda da düzenleme yapılması, Askerlik Yasası uyarınca statüsü çıkmaza giren ve yurtdışında yaşayan kişilerin başvurarak Yasa’dan yararlanmasını hedeflemektedir. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri">Askerlik Yasası uyarınca Bedelli Askerlik hizmetinin ilk 15 günlük süresini yerine getirip, ikinci 15 günlük hizmet süresini tamamlamamış olanlara ilişkin kural, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">hastalığın yayılım riskini azaltmak amacıyla </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri">düzenlemiştir. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">İlaveten, Esas Yasa’nın 14’üncü maddesi uyarınca hak kazanmış olanların, mükellefiyet şartlarında düzenleme yapılarak, mükellefiyet hizmetlerini yaptıkları 1.000 Stg. (Bin Sterlin) tutarındaki ödeme ile yerine getirmiş sayılmalarının düzenlenmesine yönelik değişiklik maddesi hazırlanmıştır. Esas Yasa’da bu meblağ 3.000 Stg. (Üç Bin Sterlin) olarak düzenlenmiş olup, bu meblağ azaltılarak 14’üncü madde kapsamında olan (Kıbrıs asıllı Türk anne veya babadan yabancı bir ülkede doğan ve doğduğu veya yerleştiği yabancı ülkede askerlik çağına kadar ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) ile 12 yaşını tamamladığı tarihten önce anne veya babası ile Kıbrıs’tan ayrılan ve gittiği yabancı ülkeye yerleşerek askerlik çağına kadar yurt dışında ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları (Türkiye’de yerleşik çift uyruklu (Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) yurttaşlar hariç) kişilerin ülkemize dönüp askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 2022 tarihinde son bulacak olan bu uygulamanın, kişilerin ülkemize dönüp askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmelerini kolaylaştırma anlamında fayda sağladığının değerlendirilmesi durumunda, kalıcı bir düzenleme olarak Esas Yasa’ya dahil edilmesi gündeme getirilebilecektir.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast"> </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yukarıdaki izahat ışığında Askerlik Yasası kapsamında bedelli askerlik mükellefiyetlerinin yerine getirilmesinde kolaylık sağlanması amacıyla bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına, “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak, Başbakanlık’tan Müsteşar Suat Yeldener ve Bigem Kırgın, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Mustafa Kendir ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ahmet Erişken ve Koray Uğurluay katılarak görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, daha sonra </span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve Komite, “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecektir.&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanırken, sürdürülebilir ve stoklarının korunması, yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konuları, balıkçılık sektörünün temel konularını oluşturmaktadır. Balıkçılık sektörünün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Su Ürünleri Yasası çerçevesinde yürütülmektedir. Tasarı ile öncelikli olarak balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmektedir. Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da, belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, işbirliği yapmaları amaçlanmıştır. Bununla birlikte Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması ve denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına, “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Hayvancılık Dairesi’nden Uğur Sencek ve Gönen Vurana, KKTC Avcılık Federasyonu’ndan Erhan Keser, Lapta A.K. Balıkçılar Birliği’nden Ertunç Birinci ve Balıkçılar Birliği’nden Kemal Atakan katılarak görüş ve düşüncelerini aktardılar. </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>