EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> </b>UBP Milletvekili Sunat Atun<b> </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat 09.30’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US"> ve “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">Komite, ilk olarak “Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“<span style="color:black;background:#F3FCFD">Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:</span></span></u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri Yasası’nda “Muhtar ve İhtiyar Heyeti üyelerine Verilecek, Harç, Mali Katkı ve Cezalar”ı düzenleyen 14’üncü maddenin (4)’üncü fıkrasında yer alan: “Bakanlık, her yıl Devlet Bütçesinde gösterilmek koşuluyla, bu maddede belirtilen harçların yanında, her ay Muhtarlıklara yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin %50 (yüzde elli)’si oranında mali katkı yapar” ibaresindeki %50 oranı, %75 olarak artırılmak suretiyle değiştirilmiştir”.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">Komite, daha sonra “</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde oylamasına başladı. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecektir. </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div> <div><u><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">“</span></u><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black; background:#F3FCFD">Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Komite’nin </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD">“Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language:TR"> toplantısına İçişleri Bakanlığı ve Muhtarlar Birliği; “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nın görüşüldüğü komite toplantısına ise Maliye Bakanlığı; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi; Polis Genel Müdürlüğü, Merkez Bankası, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden davetliler katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardılar. <o:p></o:p></span></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm; margin-left:0cm;margin-right:-18.0pt"> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili&nbsp; Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.<o:p></o:p></span></div> </div></div>