HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında, bugün saat 9:30’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34);">, gündeminde bulunan</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ve “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite, bahse konu Yasa Tasarıları’nı oybirliği ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;“Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanırken, sürdürülebilir ve stoklarının korunması, yetiştiricilik ile avcılığın düzenlenmesi, hassas türlerin korunması suların kirlenmesinin önlenmesi ve üreticilerin örgütlenmesi konuları, balıkçılık sektörünün temel konularını oluşturmaktadır. Balıkçılık sektörünün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar, Su Ürünleri Yasası çerçevesinde yürütülmektedir. Tasarı ile öncelikli olarak balıkçılık faaliyetlerine yönelik ilave tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar getirilmektedir. Su ürünleri ile ilgili resmi kontrol ve denetimlerin etkin olarak yapılabilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da, belirtilen hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesinde Bakanlığa yardımcı olmalarını sağlamak üzere, işbirliği yapmaları amaçlanmıştır. Bununla birlikte Yasanın uygulanması sırasında doğan ihtiyaçların karşılanması ve denetimin etkinliğini arttırmak için kurallarda değişiklik yapılması ve benzer diğer nedenlerle bu (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.<o:p></o:p></span></div><div><u><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;“Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">“</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Pandemi haline gelen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler bağlamında Askerlik Yasası kapsamındaki bedelli askerlik yükümlülerinin, askerlik hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geriye kalan bedelli miktarın ödenmesine ilişkin ciddi sıkıntılar ortaya çıkmış ve/veya çıkacaktır. Buna bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olup bedelli askerlik hakkını elde etmiş ve/veya 31 Aralık 2020 tarihine kadar elde edecek olanlara yönelik, bu hizmeti yerine getirme şartlarının yeniden düzenlenmesi gerekliliği doğmuştur. Dünyayı etkisi altına alan pandeminin 2020 sonuna kadar etkili olacağı ihtimalinden hareketle hastalığın yayılımını önlemek ve/veya birliklerdeki asker sayısını kontrol altında tutmak amacıyla Yasa’da düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.”<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite toplantısına, “Su Ürünleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Başsavcılık’tan Savcı Kezban İnce, Hayvancılık Dairesi’nden Uğur Sencer, Gönen Vurana ve Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği’nden Ertunç Birinci; “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak ise Başbakanlık’tan Müsteşar Suat Yeldener, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Mustafa Kendir ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ahmet Erişken ve Koray Uğurluay katılarak görüş ve önerilerini sundular.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>