İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10:30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” (Öneri Sahipleri: UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Gazimağusa Milletvekili &nbsp;Ersan Saner, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları)’ni görüştü.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, “</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-weight:bold">Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek. <o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US">Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolu için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>elzem<span style="letter-spacing:-.75pt"> </span>olduğunu<span style="letter-spacing:-.8pt"> </span>ortaya<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>koymuştur.<span style="letter-spacing: -.6pt"> </span>Bu<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>değişiklik<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>Yasa<span style="letter-spacing:-.85pt"> </span>Önerisi<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>ile,Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><o:p>&nbsp;</o:p></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına öneri sahipleri olarak, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ve UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz katıldı. Komite toplantısına ayrıca davetli olarak, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Başsavcılık’tan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>