İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">14:30’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi” (Öneri Sahipleri: UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Gazimağusa Milletvekili &nbsp;Ersan Saner, UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, YDP Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ve CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları)’ni görüştü.</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, “</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-weight:bold">Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin madde madde oylanmasını tamamladı. Komite bahse konu Yasa Önerisi’nin Üçüncü Okunuşu’nu </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">bir sonraki toplantısında ele alacak.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">Bulaşıcı Hastalıklar ( Değişiklik) Yasa Önerisi”nin Genel</span></u></b><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US">“Son dönemde dünyada ve ülkemizde Corona Virüs nedeniyle yaşanılan durum, bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolu için bilimsel kurul önerilerinin önemini ve Sağlık Bakanlığı’nın bu kurulların önerisi doğrultusunda hızlı karar almasının<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>elzem<span style="letter-spacing:-.75pt"> </span>olduğunu<span style="letter-spacing:-.8pt"> </span>ortaya<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>koymuştur.<span style="letter-spacing: -.6pt"> </span>Bu<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>değişiklik<span style="letter-spacing:-.4pt"> </span>Yasa<span style="letter-spacing:-.85pt"> </span>Önerisi<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>ile,Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda bilimsel kurulların aldığı kararlar doğrultusunda düzenleme yetkisi ve yapılan bu düzenlemelere aykırılık durumunda uygulanacak yaptırımlar düzenlenmiş olup, böylece bulaşıcı hastalıkların yayılmadan, ivedilikle ve en az zararla kontrolü amaçlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><o:p>&nbsp;</o:p></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite toplantısına &nbsp;davetli olarak, Sağlık Bakanlığı’ndan yetkililer &nbsp;katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundular. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.<o:p></o:p></span></div></div>