AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></div> <div><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bugün,</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığında saat 10.30’da toplandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-weight:bold">Komite, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">gündeminde bulunan Hal Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşmesine devam ediyor. </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language: EN-US">Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir. <o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language: EN-US">Komite toplantısına davetli olarak Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel; Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun, Savaş Metcooğlu; Tarım Dairesi’nden Reşat Değirmenci, Berna Kamçı Altun; Seracılar Birliği’nden Mahmut Doğan ve Toptancılar Birliği’nden Hakkı Haktanır katılarak komiteye görüş ve önerilerini aktardılar. </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Oğuzhan Hasipoğlu, </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">HP Milletvekili Tolga Atakan ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span class="pg-1fc2"><u><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“Hal Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</span></u></span><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-fareast-font-family:BatangChe;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin"><o:p></o:p></span></u></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-fareast-font-family:BatangChe;mso-bidi-font-family:Calibri; mso-bidi-theme-font:minor-latin">Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların<span style="color:black"> ticaretinin </span>kayıt altına alınması,<span style="color:black"> kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;&nbsp; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak </span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:BatangChe; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: EN-GB">amacıyla; </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; mso-fareast-font-family:BatangChe;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font: minor-latin;color:black">malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları,&nbsp; Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;mso-fareast-font-family:BatangChe; mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin">düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div></div>