HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 10:00’da toplandı. &nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#222222">, ilk olarak gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> Yüksek Adliye Kurulu Üyesi Seçimi’ni görüştü ve adayların içtüzükte ve yasada aranan niteliklere sahip olduklarını oybirliği ile onaylayarak; seçim yapılmak üzere Genel Kurul’a sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite daha sonra “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı’nı” görüştü ve bahse konu Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">“Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 Eylül 2002 tarihinde Ankara’da imzalanmış olan Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasının 13. ve 14. Maddelerinin tadil edilmesi hususunda mutabık kalmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, “Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmasını Tadil Etmek Üzere KKTC Hükümeti ile TC Hükümeti Arasında (Onay) Yasa Tasarısı” ile ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan Suna Avcı ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars, Tolga Atakan ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div></div>