DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığı’nda, bugün saat 10:00’da toplandı.</div><div><br></div><div>Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan (3) adet dilekçeyi görüştü ve (2) adet dilekçeyi karara bağladı. Komite, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında henüz karara bağlanmayan dilekçelerle ilgili değerlendirmeleri devam edecektir.</div><div><br></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden ve Sosyal Sigortalar&nbsp; Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.</div><div><br></div><div>UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra Başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.</div></div><div><br></div>