SAYIŞTAY KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Sayıştay Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">14.00’da CTP Milletvekili Salahi Şahiner başkanlığında toplandı. &nbsp;</span></span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Sayıştay Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun ‘Muhtelif Elektrik Malzemeleri’ Alımına İlişkin MİK.056/2019 Karar Numaralı İhalesi ile Sonrası Uygulamalara İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.NO:33/04/2021)”nu görüştü. Komite sonraki toplantılarında söz konusu raporu görüşmeye devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı’ndan Enver Şener, Gülnihal Fahrioğlu ve Ece Çelikdal Alas; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel ve KIB-TEK’den Hançer Kadrioğulları, Vehit Suphi ve Bahar G. Denner katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">CTP Milletvekili Salahi Şahiner</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> başkanlığında toplanan Sayıştay Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight: bold"> toplantısına UBP Miletvekilleri Dr. Özdemir Berova ve Hasan Taçoy, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve HP Milletvekili Erek Çağatay katıldı. Komite toplantısına ayrıca HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.&nbsp;<o:p></o:p></span></div></div>