AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi&nbsp; Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığı’nda toplandı.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>Komite, gündeminde bulunan “Hal Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam ediyor. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.</div><div>&nbsp;“Hal Yasa&nbsp; Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</div><div>Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;&nbsp; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak amacıyla; malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.</div><div><br></div><div>Komite toplantısına davetli olarak, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, Ali Yemen,&nbsp; Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu,&nbsp; Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun&nbsp; ve Reşat Değirmenci&nbsp; katılarak&nbsp; konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe katıldı.&nbsp; Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner&nbsp; ve Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu da katıldı.</div></div><div><br></div>