EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div>Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 11:00’de toplandı.</div><div>Komite gündeminde bulunan “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı, “Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ve “Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü ve bahse konu Yasa Tasarılarını oyçokluğu ile kabul ederek Genel Kurul’a sevk etti.</div><div>UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.</div></div><div><br></div>