SENNAROĞLU'NDAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

<div><div>Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamadığını kaydetti.</div><div>Konuyla ilgili açıklama yapan Sennaroğlu, şunları belirtti.</div><div>“Bugün Cumhuriyet Meclis Genel Sekreterliği Örgütünde çalışan personelin bir kısmı, bağlı oldukları bazı sendikalar aracılığı ile grev hakkını kullanarak, greve katılmıştır.&nbsp;</div><div>Dolayısıyla bu grev Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gereken Genel Kurul, İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır.&nbsp;</div><div>İçtüzüğün 161’inci maddesi Genel Kurulda tutanak tutulması ve düzeltilmesine ilişkin kuralları içermektedir. Bu madde uyarınca, Genel Kurulda tam tutanak tutulmakta ve bu tam tutanakta stenograflarca ve ses alma ve görüntülü kayıt sisteminin yardımıyla tutulmaktadır. Bahse konu teknik personelin çoğunluğunun grev hakkını kullanması nedeniyle tam tutanak tutulmasının veya ses kaydı alınmasının bu şartlarda uzun süreli mümkün olamayacağı kanaatiyle Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır.”&nbsp;</div></div><div><br></div>