İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve madde madde görüşmesini tamamladı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite ikinci olarak “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı ele aldı</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> ve tasarının madde madde görüşmesine devam etti. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Komite, bahse konu her iki yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecektir. </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komite’nin</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştüğü</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> toplantısına KTAMS’tan Güven Bengihan, Devrim Karaman; Kalkınma Bankası’ndan Murat Göçer, Sevil İlktuğ; Maliye Bakanlığı’ndan Şaziye Şener; Personel Dairesi’nden Cemal Tekcan ve Refika Çanakçı katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"> Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın ele alındığı toplantıya ise</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Beran Küfi katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına, </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(5, 5, 5); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Sıla Usar İncirli</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">, UBP Milletvekilleri Aytaç Çaluda ve Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayrıca Bağımsız Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı. <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</span></u></b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda kamuda istihdam şekillerini düzenleyen ilgili maddeleriyle uyum sağlamak </span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">amacıyla </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">Bu bağlamda, 33/1993 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası’nın 4’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca Banka bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personel sözleşme süresinin, Kamu Görevlileri Yasası ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın ilgili maddeleriyle uyumlu hale getiren bir düzenleme yapılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">Ayrıca, 18/2014 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası ile 19/2014 sayılı “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle kamuda geçici personel istihdamı kaldırılmıştır. Buna paralel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Banka hizmetlerinin yürütülmesinde de “Geçici Personel” istihdamının kaldırılması amaçlanmış ve esas Yasanın ilgili maddesi yeniden düzenlenmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:Calibri">Bunlara ilaveten Tasarı ile Esas Yasa’nın 35’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında Kalkınma Bankası personeline verilen maaşlarına ilaveten ek ödeneğin, kamuda sürekli personel ile aynı hakka sahip olan engelli personele de verilmesine olanak sağlamak için ilgili maddede yeniden düzenleme yapılmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;“Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">İnsan sağlığının en üst düzeyde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek üzere insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacı ile Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div></div>