EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite gündeminde bulunan “ Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’’ nı, ve “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’’nı görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite ilk olarak gündeminde bulunan “Emeklilik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 117%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;letter-spacing:-.05pt;mso-font-width: 95%">“26/1977 Sayılı Emeklilik </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; line-height:117%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-font-width:95%">Yasası'nın 3'üncü maddesi emeklilik hakkı kazandıran hizmetleri saymıştır.<span style="letter-spacing:.05pt"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-size: 12.0pt;line-height:117%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">3'üncü maddenin (10)'uncu fıkrası<span style="letter-spacing:.05pt"> ş</span>u<span style="letter-spacing:.05pt"> ş</span>ekildedir: "Bu Yasanın 39'uncu maddesinin (6)'ncı fıkrası kuralları<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin kapsamma girenlerin yukarıdaki fıkralarda sayılan<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>hizmetlerinden<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>once<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kesintili<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>olup<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>olmadığına<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>bakılmaksızın,<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>Devlette<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>emeklilik<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>hakkı<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kazandırmayan<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>geçici<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>veya<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>daimi<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>işçi&nbsp;&nbsp; statüsünde,<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>geçiici<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>veya<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>arızi<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>memur<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>statüsünde<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>veya<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sozleşmeli<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>olarak<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>yapılan<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kamu<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>gorevleri.Ancak bu fıkra<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kuralları<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>emekli<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>maaşı <span style="letter-spacing:.05pt">&nbsp;ç</span>eken<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kişileri<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kapsamaz."<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">3'üncu maddenin (15)'inci fıkrasına<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>göre, bu fıkrada<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>belirtilmiş olan hizmetlerin emeklilik hakkı<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kazandıran<span style="letter-spacing: 4.25pt"> </span>hizmetten<span style="letter-spacing:4.4pt"> </span>sayılabilmesi<span style="letter-spacing:4.8pt"> </span>i<span style="letter-spacing:.9pt">çi</span>n<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>kişilerin<span style="letter-spacing: 3.85pt"> </span>almış<span style="letter-spacing:3.85pt"> </span>olduklan<span style="letter-spacing:3.85pt"> </span>ikramiye<span style="letter-spacing:4.25pt"> </span>ve<span style="letter-spacing:3.3pt"> </span>tazminatı<span style="letter-spacing:2.5pt"> </span>bir<span style="letter-spacing:3.65pt"> </span>ay <span style="letter-spacing:-2.95pt">&nbsp;</span>içerisinde devlete odemeleri aksi takdirde ödemenin Kamu Alacaklarının<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>Tahsili Usulü Yasası<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>uyarınca<span style="letter-spacing:.3pt"> </span>faiziyle<span style="letter-spacing:-.5pt"> </span>birlikte<span style="letter-spacing:-.65pt"> </span>geri<span style="letter-spacing:-.25pt"> </span>ödeneceği<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>kurala<span style="letter-spacing:-.2pt"> </span>baglanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-font-width:95%">Yine 39'uncu maddenin (6)'ncı fıkrası, bir<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kamu gorevlisinin emeklilik hakkı kazandıran bir mevkiye<span style="letter-spacing: .05pt"> </span></span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">asaleten<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>atanması halinde, geriye dönük<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>olarak ödeyeceği<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>periyodik<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>iştirak paylarına<span style="letter-spacing: 3.05pt"> </span>ilaveten<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>ihtiyat<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>Sandığına<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>bağlı<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>olarak<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>adaylık<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>süresine<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>ve<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>Devlette<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>yapmış<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>olduğu<span style="letter-spacing:3.1pt"> </span>geçici<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>hizmetlere<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>karşılık İhtiyat Sandığından<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>almış oldugu ihtiyat Sandığı Devlet katkısını, ikramiye ve tazminatını<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>yasada belirtilen sure içerisinde odemesi halinde Devlette ihtiyat Sandığına bağlı olarak yapılmış geçici hizmetlerinin emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılacağı kuralını içerir.<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span><o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:116%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-font-width:95%">Bu düzenlemelerden de görüleceği üzere, sonradan<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>emeklilik</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; letter-spacing:2.75pt"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt; line-height:116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-font-width:95%">hakkı kazandıran</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:116%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;letter-spacing:2.75pt"> </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-font-width:95%">bir göreve atanmış </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height:116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">olan kişilerin; Esas Yasanın 3'üncü maddesinde sayılan görevlerde( kesintili veya kesintisiz olup<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>olmadığına bakılmaksızın)<span style="letter-spacing: .5pt"> </span>geçen<span style="letter-spacing:1.05pt"> </span>sürelerinin<span style="letter-spacing:2.0pt"> </span>emeklilik<span style="letter-spacing:1.35pt"> </span>hakkı<span style="letter-spacing:-.6pt"> </span>kazandıran<span style="letter-spacing:1.55pt"> </span>hizmet<span style="letter-spacing:1.7pt"> </span>olarak<span style="letter-spacing:1.35pt"> </span>sayılabilmesi<span style="letter-spacing:-2.75pt"> </span>için almış oldukları ihtiyat Sandığı Devlet Katkısı, ikramiye ve Tazminat tutarını Devlet Butçesine<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>yatırması<span style="letter-spacing:-.75pt"> </span>gerekmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 116%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yüksek Mahkemenin YİM/istinaf 17/1990 (D.3/1991) sayılı içtihat kararına göre, 39'uncu maddenin<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>(6)'ncı f1krasındaki ödeme süresinin yön verici nitelikte olduğu kararı ve Yasanın&nbsp; özellikle 3'üncü<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>maddenin<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>(15)'inci<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>fıkrası da göz<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>önüne<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>alınarak<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>uygulamada<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>bu sureler<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>geçtikten<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sonra<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>da<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>yatırıma imkan tanınmaktaydı. Ancak Yüksek idare Mahkemesi 18.02.2020 tarihinde YİM:34/2018<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>D.5/2020<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sayılı<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>kararı ile<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>daha<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>önce<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>verilen<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>içtihadını&nbsp; degiştirerek<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>yasada<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>belirtilen<span style="letter-spacing:3.05pt"> </span>sürenin<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>emredici<span style="letter-spacing:-.55pt"> </span>bir<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>süre<span style="letter-spacing:-.45pt"> </span>olduğuna<span style="letter-spacing:.15pt"> </span>karar<span style="letter-spacing:-.15pt"> </span>vermiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Bu nedenle yasal suresi içinde ödeme yapmayan kişilerin geçici olarak<span style="letter-spacing:.05pt"> çalıştıkları</span> süreler için geriye dönük olarak ödeme yapmak suretiyle, bu hizmetlerini emeklilik hakkı kazandıran hizmetten saydırması imkanı ortadan kalkmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div> <div><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hak kaybına neden olmamak ve hak sahiplerine faiziyle birlikte ödeme yapmak suretiyle hizmet<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>sürelerinin<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>birleştirilmesi<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>imkanı<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>saglanması<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>amacıyla<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>Emeklilik<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>(Degişiklik)<span style="letter-spacing: .05pt"> </span>Yasa<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>Tasarısı<span style="letter-spacing:.05pt"> </span>hazırlanmıştır.”<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Bakanlık Müsteşarı Cengiz Çoli ve Zehra Akar katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini ifade etti.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, daha sonra “ Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın madde madde oylanmasına devam etti. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#050505;mso-fareast-language: TR">“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın” Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#050505;mso-fareast-language: TR">&nbsp;</span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#050505;mso-fareast-language:TR">Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB Direktiflerine ve Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde suç gelirlernin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmasının finansmanı ile mücadele edebilmek için “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Şifa Karahasanoğlu ve Pembe Arifoğlu katılarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D; mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp;</span></div></div>