KIB TEK ARAŞTIRMA KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 14.30’da toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, hazırlayacağı taslak raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin genel değerlendirmesini gerçekleştirdi. Komite, bu konudaki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecektir.</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint: 242"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına önerge sahibi olarak; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini aktardı. </span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.</span><span style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-language: TR"><o:p></o:p></span></div></div>