AB UYUM KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Cumhuriyet Meclisi &nbsp;Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10.00’da </span><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Komite Başkanı Hasan Taçoy Başkanlığı’nda toplandı.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-weight: bold">Komite, </span><span style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">gündeminde bulunan <span class="pg-1fc2"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“</span></span>Hal Yasa Tasarısı<span class="pg-1fc2"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">”</span></span>nın madde madde oylamaya başladı. </span><span lang="EN-US" style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US">Komite, bahse konu Yasa Tasarısı üzerindeki çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.<o:p></o:p></span></div> <div><span class="pg-1fc2"><u><span lang="EN-US" style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></u></span><span class="pg-1fc2"><b><u><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">“Hal Yasa &nbsp;Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:</span></u></b></span><b><u><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: BatangChe"><o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: BatangChe">Ülkemizdeki sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların<span style="color:black"> ticaretinin </span>kayıt altına alınması,<span style="color:black"> kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını;&nbsp; malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını ve işletilmesini sağlamak </span></span><span style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:BatangChe;mso-fareast-language:EN-GB">amacıyla; </span><span style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:BatangChe;color:black">malların alımı, satımı ve devri ile Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumlulukları, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını; satış işlemlerinin şekli, üreticiler ve tüccarların veya diğer gerçek ve tüzel kişilerin mal satışlarında uyması gereken kuralları, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevlerini, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esasları </span><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: BatangChe">düzenleyen “Hal Yasa Tasarısı” hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.5pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD">Komite toplantısına</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.5pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;background:#F3FCFD;mso-ansi-language: EN-US"> davetli olarak<span class="msoIns"><ins cite="mailto:SuperComputers" datetime="2021-03-24T10:15">,</ins></span> Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan Evren Zeki Gücel, &nbsp;Ticaret Dairesi’nden Zalihe Uzun ve Savaş Metcooğlu, &nbsp;Tarım Dairesi’nden Berna Kamçı Altun katılarak &nbsp;konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12.5pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Hasan Taçoy Başkanlığı'nda toplanan komiteye, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Özdil Nami, HP Milletvekili Tolga Atakan, UBP Milletvekili Özdemir Berova , UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe </span><span style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">katıldı. &nbsp;Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de &nbsp;katıldı.</span><span lang="EN-US" style="font-size:12.5pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:black;background:#F3FCFD;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></div></div>