EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda, saat 10:00’da toplandı.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Komite gündeminde bulunan “</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">”nı görüştü ve bahse konu Bütçe Yasa Tasarısını oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.</span><o:p></o:p></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(13, 13, 13);">Komite toplantısına davetli olarak, Tarım Bakanlığı Toprak Ürünleri Kurumu ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini komiteye sundular.<o:p></o:p></span></div><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 18.4px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz katıldılar.<o:p></o:p></span></div></div>