EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün,<b> UBP Milletvekili Sunat Atun </b>Başkanlığı’nda,<b> </b>saat.11.00’de toplandı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-weight:bold">Komite gündeminde bulunan, Emeklilik ( Değişiklik ) Yasa Önerisi’ni </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background:#F3FCFD">görüştü. Komite, ilgili Yasa Önerisi’ni oybirliğiyle onaylayarak ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;background: #F3FCFD">Emeklilik ( Değişiklik ) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">26/1977 Sayılı Emeklilik Yasasının 3'üncü maddesi emeklilik hakkı kazandıran hizmetleri saymıştır 3 'üncü maddenin (lO)'uncu fıkrası şu şekildedir: "Bu Yasanın 39'uncu maddesinin (6)'ncı fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu maddenin kapsamına girenlerin yukardaki fikralarda sayılan hizmetlerinden önce kesintili olup olmadığına bakılmaksızın, Devlette emeklilik hakkı kazandırrnayan geçici veya daimi işçi statüsünde, geçici veya arizi memur statüsünde veya sözleşmeli olarak yapılan kamu görevleri. Ancak bu fıkra kuralları emekli maaşı çeken kişileri kapsamaz." 3'ncü maddenin (lo)'uncu fıkrasından da anlaşılacağı üzere devlette emeklilik hakkı kazandıran göreve atanan bir kişi, bu göreve atanmadan önce devlette geçici işçi, daimi işçi, geçici memur, arizi memur ve sözleşmeli olarak yaptığı kamu görevleri devlette emeklilik hakkı kazandıran süreden sayılmamasına rağmen belli şartları yerine getirmeleri halinde bu süreler devlette emeklilik hakkı kazandıran süreden sayılabilmektedir. Ancak devlette emeklilik hakkı kazandıran göreve atanan bir kişi bu göreve atanmadan önce devlette "Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası" uyarınca yapmış olduğu görevler hiçbir koşul altında emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmamaktadır. Geçici ve daimi işçilerin, geçici ve arizi memurların veya sözleşmeli kişilerin hizmetleri belirli şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılırken aynı şartları engellileri koruma rehabilite ve istihdam yasası altında çalışanlar yerine getirse bile ilgili yılları emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılmamaktadır. Bu durum eşitsizliğe ve adaletsizliğe neden olmaktadır. Emeklilik hakicı kazandıran göreve atanan bir kişinin, bu göreve atanmadan önce Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uyarınca yapmış olduğu hizmetlerinin belirli şartları yerine getirmesi koşuluyla, devlette emeklilik hakkı kazandıran hizmetten sayılması amacıyla bu Emeklilik (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.<b><u><span style="color:black;background:#F3FCFD"><o:p></o:p></span></u></b></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı’ndan Cengiz Çoli, Zehra Akar&nbsp; ve Personel Dairesi’nden Nahide Kayan Eraslan katılarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.</span><b><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></div> <div><b><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">UBP&nbsp; Milletvekili&nbsp; Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.</span></b><b><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-language:TR"><o:p></o:p></span></b></div></div>