HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ TOPLANDI

<div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında, bugün saat 09:30’da &nbsp;toplandı.</span></div> <div><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">, &nbsp;gündeminde bulunan </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;“Vasiyetnameler ve Veraset ( Değişiklik ) Yasa Önerisi ( Öneri Sahipleri: UBP İskele Mv. Yasemi Öztürk, CTP Lefkoşa Mv. Doğuş Derya, UBP Girne Mv. İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Gazimağusa Mv. Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Gazimağusa Mv. Asım Akansoy, HP Gazimağusa Mv. Ayşegül Baybars)”ni görüştü.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Komite, bahse konu Yasa Önerisi’ni oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti. <o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Vasiyetnameler ve Veraset ( Değişiklik ) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">Vasiyetnameler ve Veraset Yasası, Birleşik Krallık döneminin yasalarından olup günün şartlarma ve çağdaş hukuk normiarına göre değiştirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Özellik1e çocuk hakları bakımından, 6/1996 sayılı Yasa ile kabul edilen Çocuk Haklan Sözleşmesi ve Meclisimizin gündeminde bulunan Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi, çocukların meşru ve gayn meşru olarak ayrımcılığa uğramaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Her çocuk, evlilik içi veya dışı doğup doğmadığına bakılmaksızın hakları bakımından eşit olmalıdır. Bu gerekçeyle Vasiyetnameler ve Veraset Yasası'ndaki meşı-u ve gayrı meşru çocuk ayırımi kaldırılmış ancak bu değişikliğin geriye dönük uygulanmasının yaratacağı kaos ve/veya sakıncalar da gözetilerek, tasfiyesi tamamlanmış olan terekelere urğulanmayacağı geçici bir madde ile belirtilmiştir.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya,UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Ayşegül Baybars &nbsp;ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı. </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif"><o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;<br></span></div>