İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

<div><div><span class="yshortcuts1"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight:bold">Cumhuriyet</span></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold"> Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat <span class="yshortcuts1">14.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı. </span></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-bidi-font-weight:bold">İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"> </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve tasarıyı madde madde oylamaya devam etti. <span style="color:#0D0D0D;mso-themecolor:text1;mso-themetint:242">Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecektir.<o:p></o:p></span></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;">Komite toplantısına davetli olarak, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden Umut Öksüz, Duygu Kuran, Zakire Kaleli, Ebru Başay ve Sağlık Bakanlığı’ndan Serap Konde katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-bidi-font-weight: bold">UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-weight:bold"> toplantısına UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldılar. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz katıldı.<o:p></o:p></span></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">&nbsp;</span></u></b></div> <div><b><u><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif">“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi:<o:p></o:p></span></u></b></div> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language: EN-US">Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile; sekiz adet Bölge Kurulları kurulacaktır. Bölgelerdeki, vatandaşlarımızın ilaç ve eczane sorunları başta olmak üzere bölgelerdeki eczanelerin denetlenmelerini sağlamak için, bölge kurulları oluşturulmuştur. Böylece, eczane açma ve kapatma saatleri,&nbsp; meslek içi etik dışı davranışlar, nöbet saatlerinin kontrolleri, ilgili bölgelerdeki sosyal sorumluluk projeleri ve hasta eczacı arasındaki sorunların ilgili kurullarca çözümüne ulaşmak hedeflenmektedir.<o:p></o:p></span></div> <div style="mso-element:para-border-div;border:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 0cm 1.0pt 0cm"> <div><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-fareast-language:EN-US">Yönetim Kurulunun görev süresi, daha uzun vadeli projelerin hayata geçmesi için görev süresi 2 yıldan 3 yıla uzatılmıştır. Eczanelerde Eczacıların mecburi bulunması gerektiğini göz önünde bulundurarak aynı hassasiyeti yönetim kurulunda da gerçekleştirmeyi hedefledik, böylece yönetim kuruluna aday olacak olan erkek eczacıların askerlik görevini yerine getirmiş olması aranılan kriterlerdendir. Yönetim kuruluna aday olacak meslektaşlarımız en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle,&nbsp; Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.<o:p></o:p></span></div> </div></div>